Is er een sportveld aanwezig?

Ja, er is een volleybal veld en een heel groot veld om te voetballen of andere activiteiten te doen.