Corona update 16 maart VVV

Beste gast,

Ook u zult kennis hebben genomen van de maatregelen die op 15 maart (en daarvoor) door de overheid zijn aangekondigd om het Coronavirus te beteugelen. De steeds veranderende situatie brengt veel onzekerheden en vragen met zich mee, merken ook wij bij de VVV. Wij doen ons best om alle betrokkenen zo goed mogelijk van informatie te voorzien en daarom hebben we de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder op een rijtje gezet. Let op: dit is nadrukkelijk de stand van zaken van maandagmiddag 16 maart.

Kan ik nog naar het eiland komen?
Ja, Wagenborg Passagiersdiensten blijft volgens dienstregeling varen, wel is het aantal passagiers beperkt wat mee kan per overtocht. De horeca aan boord is wel gesloten. Voor de meest actuele berichtgeving vanuit Wagenborg verwijzen wij u naar: www.wpd.nl/nieuws/coronavirus/

Ook de bussen vanuit Groningen en Leeuwarden rijden nog volgens dienstregeling: https://9292.nl/

Is de horeca op Schiermonnikoog geopend?
Alle drink- en eetgelegenheden zijn gesloten, volgens landelijke voorschriften van de overheid.

Geldt dit ook voor de hotels?
De hotels zijn vooralsnog geopend, waarbij het dus wel mogelijk is om te overnachten. Heeft u vragen over uw hotelbezoek, neem dan graag rechtstreeks contact op met het betreffende hotel.

Schiermonnikoog is dus niet ‘gesloten’?
Het eiland is nog steeds open voor gasten, zij kunnen alleen niet terecht in de restaurants en cafe’s.

Ik wil mijn geboekte accommodatie annuleren, wat betekent dit voor mij?
Aangezien het eiland – met beperkingen – toegankelijk is voor gasten, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden. Pas wanneer er een negatief reisverbod komt of er geen reisverkeer meer mogelijk is, verandert deze situatie.

Om onze gasten nu tegemoed te komen bieden wij onze gasten die tot 6 april een verblijf bij ons hebben geboekt, de mogelijkheid deze kosteloos om te boeken naar een later tijdstip in 2020, op basis van beschikbaarheid. Deze mogelijkheid vervalt op 31 december 2020. 

Kan ik een accommodatie boeken voor de komende weken?
Onder de huidige omstandigheden zijn gasten welkom op het eiland. Een grote toeloop zou ongewenst zijn (mede gezien de beperkte medische infrastructuur op Schiermonnikoog) maar het huidige beeld is dat er zeker gasten zijn op Schiermonnikoog maar veel minder dan in normale tijden. Mocht u willen komen, houdt u dan wel zelf mogelijke nieuwe overheidsmaatregelen in de gaten.

Blijft de VVV geopend en bereikbaar?

Voor zover mogelijk proberen wij onze dienstverlening aan gasten en leden te continueren. De balie, winkel, ING en het postagentschap zijn (vooralsnog) gewoon geopend. Wel zullen we het aantal personen dat tegelijk binnen kan lopen sterk aan banden leggen. Actuele informatie zullen wij ook direct op onze website www.vvvschiermonnikoog.nl plaatsen.

Duitse versie:

Liebe Gäste,

Auch Sie haben die von der Regierung am 15. März (und früher) angekündigten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zur Kenntnis genommen. Die sich ständig ändernde Situation schafft viele Unsicherheiten und Fragen, das merken wir natürlich auch beim VVV.
Wir tun unser Bestes, um allen Beteiligten die benötigten und genauesten Informationen zu liefern. Deshalb haben wir nachfolgend die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen aufgelistet.
Bitte beachten Sie: Dies ist nachdrücklich der Stand der Dinge am Montagnachmittag, dem 16. März.

Kann ich noch auf die Insel kommen?
Ja, die Wagenborg Passagierdienste verkehren weiterhin planmäßig. Das Catering an Bord ist allerdings geschlossen. Die aktuellste Berichterstattung von Wagenborg finden Sie unter: www.wpd.nl/nieuws/coronavirus/
Die Busse von Groningen und Leeuwarden fahren ebenfalls noch nach Fahrplan: https://9292.nl/

Ist die Gastronomie auf Schiermonnikoog geöffnet?
Alle Trink- und Speisemöglichkeiten sind gemäß den nationalen Regierungsvorschriften geschlossen.

Gilt das auch für die Hotels?
Die Hotels sind vorerst geöffnet, so dass eine Übernachtung möglich ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Hotelbesuch haben, wenden Sie sich bitte direkt an das entsprechende Hotel.

Also ist Schiermonnikoog nicht “geschlossen”?
Die Insel ist immer noch für Gäste geöffnet, aber sie können nicht in die Restaurants und Cafés gehen. Ich möchte meine gebuchte Unterkunft stornieren. Was bedeutet das für mich? Da die Insel – mit Einschränkungen – für Gäste zugänglich ist, gelten die regulären

Stornierungsbedingungen. Diese Situation ändert sich nur, wenn ein Reiseverbot vorliegt oder wenn die Anreise auf die Insel nicht mehr möglich ist.

Kann ich für die kommenden Wochen eine Unterkunft buchen?
Unter den heutigen Umständen sind Gäste auf der Insel willkommen. Ein großer Zustrom wäre unerwünscht ( angesichts der begrenzten medizinischen Infrastruktur auf Schiermonnikoog), aber die aktuelle Situation ist, dass es auf Schiermonnikoog im Moment Gäste gibt, allerdings viel weniger als normalerweise.
Wenn Sie kommen möchten, behalten Sie mögliche neue staatliche Maßnahmen im Auge.

Bleibt das Tourismusbüro offen und zugänglich?
Wir versuchen so weit wie möglich, unsere Arbeit für Gäste und Mitglieder fortzusetzen. Der Schalter, das Geschäft, ING und die Post sind fürs Erste noch geöffnet. Wir werden jedoch die Anzahl der Personen beschränken, die gleichzeitig eintreten können.
Aktualisierte Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website www.vvvschiermonnikoog.nl oder www.vvvschiermonnikoog.de